icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af foderlade - Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en foderlade efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Vedagergård, Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup.

Vi har afgjort, at det anmeldte, som er opført på ejendommen, overholder betingelserne i § 10. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 10 til foderlade

Anmeldelse Skema nr. 206419

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 24. september 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har