icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af ensilageplads

Voldtofte Vænge 27, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en ensilageplads efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 på landbrugsejendommen Hestkærgaard, Voldtofte Vænge 27, 5620 Glamsbjerg.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 11 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

§ 11 Miljøtilladelse, Voldtofte Vænge 27, 5620 Glamsbjerg

Ansøgningsskema nr. 204180, Voldtofte Vænge 27 (5620)


Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511.

Klagevejledning
Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 15. juni 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: