icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af ensilageplads - Grambogård

Grambovej 24, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en ensilageplads efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 på landbrugsejendommen Grambogård, Grambovej 24, 5690 Tommerup.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 11 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

§ 11 Tilladelse Grambovej 24, 5690 Tommerup

Ansøgningsskema nr. 204351

Notat til §11 anmeldelse, Gramsbovej 24

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 20. juni 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: