icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Alenbækken og Stigmosen - Restaureringsprojekt under Vandplanindsatsen

Assens Kommune planlægger gennemførelsen af et vandløbsrestaureringsprojekt, som indebærer tre indsatser i Alenbækken samt én indsats i Afløbet fra Stigmosen.

Indsatserne er en del af indsatsprogrammet for vandområdeplanen for vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn. Indsatserne i Alenbækken (ODE-138 og ODE-139/140) omhandler fjernelsen af savværkssøen, genslyngning af vandløbet og oprettelse af paddehuller mens indsatsen i Afløb fra Stigmosen (ODE-896) omfatter genåbning af en rørlagt strækning.

Du kan læse mere om projektet ved at klikke på dette link

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har