icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilteranlæg

Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilteranlæg Nørremarksvej 21, 5690 Tommerup

Klagefrist: 13. april 2017

Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af et 45 PE biologisk sandfilteranlæg.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.nmkn.dk

www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.