icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Assens Kommune har jf. §21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelsen om at tilladelse til etablering af undersøgelsesboring til Andebølle Vandværk matr. nr. 1a Andebølle By, Vissenbjerg ikke er omfattet af VVM pligt.

Du kan se hele afgørelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 21. december 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: