icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke vvm pligt Tommerup

Genåbning af Rævedamsløbet, samt etablering af regnvandsbassiner og nye regn- og spildevandsledninger i Tommerup

Assens Kommune, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at projektet for genåbning af Rævedamsløbet, samt etablering af regnvandsbassiner og nye regn- og spildevandsledninger i Tommerup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes til ikke at medfører miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse afgørelsen her.

Du kan se VVM-screeningsskemaet her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 8. august 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender er nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har