icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke vvm-pligt - Solevadvej, Tommerup

Assens Kommune, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at projektet for etablering af en Faunapassage ved Solevad Vandmølle, beliggende Solevadvej 44 Tommerup, ikke
er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes til ikke at medføre miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse afgørelsen her

Du kan se vvm-screeningsskemaet her

Klagevejledning

Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår
af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 4. september 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har