icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt – Skovrejsning - Tommerup

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelse, lbk. nr. 1976 af 27. oktober 2021, truffet afgørelse om at skovrejsning på matr.nr. 5b og 5d Render By, Brylle ikke er omfattet af krav om VVM-pligt.

Du kan se afgørelse og screeningsskema via nedenstående links:

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 1. september 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger