icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt – Skovrejsning på Søbrovej 17, 5683 Haarby

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om VVM truffet afgørelse om at skovrejsning (ca. 9 ha) på matriklerne 11a, 9c, 9b, 5e, 25b, Strærup By, Dreslette og Sarup By, Haarby ikke er omfattet af krav om VVM-pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan læse mere her i nedenstående links:

Offentliggjort den 15. september 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger