icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt – Skovrejsning på Ræveskoven 5, 5631 Ebberup

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om VVM truffet afgørelse om at skovrejsning (ca. 5,25 ha) på matriklerne 5g & 4r, Ebberup By, Kærum ikke er omfattet af krav om VVM-pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 21. september 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger