icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt – Skovrejsning på Lundegårdsvej 3, 5690 Tommerup

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om VVM truffet afgørelse om at skovrejsning (ca.1,6 ha) på matriklen 1m, Verninge By, Verninge ikke er omfattet af krav om VVM-pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Offentliggjort den 21. marts 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger