icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt regulering af vandløbet Åsemosebækken

Assens kommune har truffet afgørelse om, at projektet for vandløbsregulering af Åsemosebækken, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse idet projektet vurderes til ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse kommunens afgørelse her

Du kan se VVM-ansøgningen her

Klagevejledning
Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger