icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for varmepumpe ved Assens Fjernvarme

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at projektet for etablering af en varmepumpe ved Assens Fjernvarme ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes til ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse kommunens afgørelse her

Du kan se VVM-ansøgningen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra
annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 30. juli 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger