icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke vvm-pligt for solcellepark nord for Ebberup

Assens Kommune, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at projektet for etablering af en solcellepark nord for Ebberup, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes til ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse afgørelsen her

Du kan se vvm-screeningsskemaet her

Klagevejledning

Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår
af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. juli 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har