icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsningsprojekt i Langsted

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) truffet afgørelse om at skovrejsning på 7,3 ha på matrikel nr. 6d Langsted By, Verninge ikke er omfattet af VVM pligt.

Du kan læse kommunens afgørelse her

Du kan se kommunens screening her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 29. september 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger