icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for nyanlæg

for håndtering af regnvand og sanering/opdimensionering af eksisterende separat kloaksystem

Assens Kommune har jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om, at nyanlæg af anlæg til håndtering af regnvand i Ebberup ikke er omfattet af krav om VVM.

Du kan se anmeldelsen her

Du kan se screeningen her

Du kan se VVM-afgørelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 18. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger