icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Jordfordelingsprojekt- Jordfordeling ved Aborg Minde Assens

Assens kommune har truffet afgørelse om, at projektet for jordfordeling ved Aborg Minde, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse idet projektet vurderes til ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse kommunens afgørelse her

Du kan se VVM-ansøgningen her

Klagevejledning

Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af
afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 17. december 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger