Kraftig storm på vej - Husk at sikre løse genstande

Der er kraftig storm med vindstød op til orkanstyrke på vej, når Malik rammer Fyn i eftermiddag fra kl. 14.00. DMI varsler, at stormen fortsætter indtil søndag kl. 14.00.

Læs mere om stormen og hvordan du sikrer din ejendom
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for forsyningsprojekt - Assens

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at anlægsprojektet med nye ledningsanlæg og etablering af sandfang og olieudskiller på eksisterende udløb til havnebassinet/Lillebælt i Assens samt separatkloakering og etablering af sandfang og olieudskiller på eksisterende regnvandsudløb ved Mariendalstranden ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 22. december 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger