icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for cykelsti ved Erholmvej

Assens Kommune, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at projektet for etablering af ca. 1,4 km cykelsti langs Erholmvej mellem Aarup og Grønnemose ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt.

Du kan læse afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Plan og Kultur, att. Erik Bossen, tlf.: 64 74 68 96.

Offentliggjort den 3. juli 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har