icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for byggemodning af boligområde ved Vesterled etape II i Tommerup

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at byggemodningsprojektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. marts 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger