icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for anlæg af havneplads i Assens

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at anlægsprojektet med ny havneplads i Assens ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra
annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 8. juli 2022.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger