icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt at projektet ifb. regulering af vandløbene Brende Å og Bred Nordvestre Enge, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

idet projektet vurderes til ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse kommunens afgørelse her

Du kan se VVM-ansøgningen her

Klagevejledning

Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 12. juli 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger