icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke at miljøvurdere midlertidig dispensation fra Lokalplan nr. 27, Assens Havn

Assens Kommune foreslår, at der dispenseres til, at Foreningen Assens Kyst- og Lystfiskeri kan anvende det ”Gamle Pakhus” Nordre Havnevej 18, 5610 Assens og midtermolen, som er del af matr. nr. 628a, Assens Bygrunde, til midlertidige anvendelser i relation til fiskeri, natur og vandmiljø.

Loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter bevirker, at den myndighed, der udarbejder en plan, skal foretage en screening af planen og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes.

Assens Kommune har screenet udkastet til dispensation efter lovens § 10 og afgjort, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af dispensationen.

Du kan læse screeningsafgørelsen og en klagevejledning her: Screeningsafgørelse

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelse den 21. april 2022. Du kan læse mere om, hvordan du klager på Planklagenævnets hjemmeside: Klagevejledning Planklagenævnet

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakter byplanlægger Erik Bossen på telefon 64 74 68 96

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger