icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om bade- og bådebro ved Strandbakken, Helnæs Strand

Assens Kommune, Miljø og Natur giver hermed jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, tilladelse til at etablere en ny bådebro.

Du kan se hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelser i sager om bade- og bådebroer kan påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger og tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har