icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om bade- og bådebro v. Brunshusevej 11, 5683 Haarby

Du kan se hele tilladelsen her

Offentliggjort den 25. maj 2020

Klagevejledning 

Afgørelser i sager om bade- og bådebroer kan påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger og tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger