icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om at etablering af solceller på tagflader på Dan Foam ApS, Holmelund 43, 5560 Aarup ikke kræver udarbejdelse af VVM

Du kan se hele tilladelsen her

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen udløber den 7. december 2021.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.nævneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Offentliggjort den 9. november 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger