icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse efter § 10 Ladegårde Byvej 10 5560 Aarup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af to korn/fodersiloer efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 10 Ladegårde Byvej 10 5560 Aarup

Ansøgningsskema nr. 220031

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 13. juli 2020.

Offentliggjort den 15. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger