icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Accept af sikkerhedsdokument

for Dan-Foam ApS, Holmelund 43, 5560 Aarup

Assens kommune har truffet afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Dan-Foam ApS, Holmelund 43, 5560 Aarup.

Assens Kommune har meddelt accept af det reviderede sikkerhedsdokument for Dan-Foam ApS, dateret ”September 2017”. Accepten er meddelt i henhold til miljøbeskyttelsesloven og risikobekendtgørelsen.

Du kan se hele accepten her

Afgørelsen offentligjort den 1. marts 2018. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 29. marts 2018.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: