icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Åstedsforretning - Ekspropriation til spildevandsanlæg, 5690 Tommerup

Spildevandsanlæg ved Bystævnevej i Tommerup 

Byrådet i Assens kommune har med vedtagelsen af Tillæg 1 til spildevandsplan 2018-2027 truffet beslutning om etablering af regnvands- og spildevandsledninger i Tommerup.

Byrådet i Assens kommune har den 27. februar 2019 vedtaget at de er sindet gennem ekspropriation at erhverve ret til at anlægge de nødvendige regnvands- og spildevandsledninger m.m. i Tommerup.

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 8 i Lov om Miljøbeskyttelse afholdes åstedsforretning:

Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00

 

Ekspropriationen vedrører matr.nr. 48f og 48g Tommerup By, Tommerup. Åstedsforretningen indledes kl. 13.00 ved matr.nr. 48f Tommerup By, Tommerup (mødested er på adressen Bystævnevej 20, 5690 Tommerup) og fortsætter derefter til matr. nr. 48g Tommerup By, Tommerup.

Ved åstedsforretningen redegøres der for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang i marken. Forhandling med ejere og brugere om erstatningens størrelse m.v. vil også finde sted i marken.

Offentliggørelsen tjener til underretning af enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Alle direkte berørte ejere af overstående ejendomme er indvarslet personligt, ligesom materialet er fremlagt til gennemsyn på Assens kommune, Borgerservice, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Åbningstid på rådhuset er: mandag – tirsdag: kl. 10 – 15, onsdag efter aftale, torsdag: kl. 10 – 17, fredag: kl. 10 – 13.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har