icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

4. etape jordfordeling ved Brylle Vandskov

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at 4. etape jordfordeling ved Brylle Vandskov ikke er VVM-pligtig, da der ikke sker ændringer i arealanvendelsen og dermed ikke medfører miljømæssige påvirkninger – se vedlagte afgørelse og screeningsskema

Klagevejledning:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har