Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

3. jordfordeling ved Brylle Vandskov ikke er VVM-pligtig

Det er Assens Kommunes vurdering, at 3. jordfordeling ved Brylle Vandskov ikke er VVM-pligtig, da der ikke sker ændringer i arealanvendelsen og da jordfordelingen ikke medfører miljømæssige påvirkninger – se vedlagte afgørelse og screeningsskema. 

VVM-afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screeningsskema

Kortbilag VVM

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: