icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

§ 3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af shelter / Blåt Støttepunkt

Assens Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af et shelter på matrikel nr. 4d, Baagø By, Baagø.

Det er kommunens vurdering, at shelteren indpasses i landskabet, og at den ikke vil have væsentlig betydning for landskabet.

Du kan se hele tilladelsen her

Afgørelsen er truffet jf. planlovens § 35.

Offentliggjort den 9. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger