icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Medborgerrådet

Assens Kommunes Medborgerråd har til formål at styrke dialogen mellem borgere og politikere samt at være med til at udvikle det aktive medborgerskab.

Medborgerrådets formål

Medborgerrådet er nedsat med henblik på at:

  • Varetage, sikre og styrke dialogen mellem borgerne og politikerne på de områder, som ikke er omfattet af brugerbestyrelser, handicapråd, ældreråd, samt lign. råd og nævn.
  • Bidrage til planlægningen af konferencer, seminarer eller temadage for aktive medborgere i Assens Kommune.
  • Være aktivitetsfremmende og ideskabende i forhold til forsatte udvikling af det aktive medborgerskab i Assens Kommune.

Derudover beskriver Medborgerrådet selv, hvad det ønsker at beskæftige sig med. Medborgerrådet kan eksempelvis oprette underudvalg/arbejdsgrupper, hvor det er muligt at arbejde med udvalgte temaer/dyrke forskellige faglige fællesskaber. 

Medborgerrådets opgaver

Medborgerrådet har mange forskellige opgaver, der kan blandt andet nævnes:

  • At medvirke til at udvide kendskabet til aktivt medborgerskab
  • At rådet fremkommer med forslag til borgerdrevne initiativer
  • At løse diverse formidlingsopgaver herunder at drive den ”Sociale Vejviser” på rådets hjemmeside
  • Medborgerrådet opbygning 

Medborgerrådets opbygning

Medborgerrådet består som udgangspunkt af 9 medlemmer og 2 suppleanter. De to suppleanter kan deltage på møderne dog uden stemmeret. Der er ingen politisk repræsentation fra Assens Byråd i Medborgerrådet. For at sikre en bred sammensætning i Medborgerrådet er alle aktive medborgere, der udøver aktivt medborgerskab i Assens Kommune opstillingsberettigede. At hensyn til at sikre den brede sammensætning kan frivillige foreninger, organisationer og andre sammenslutninger af aktive medborgere til enhver tid kun have én repræsentant fra hver enkelt forening eller organisation valgt ind i Medborgerrådet.

Dog kan grupperinger have flere medlemmer valgt ind, hvis de repræsenterer forskellige geografisk forankrede grupper – dette gælder eksempelvis landsbypedellerne m.v. Det tilstræbes, at der altid sidder minimum tre repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger i Medborgerrådet.

Kontaktoplysninger til Medborgerrådet

Formand

Anette R. Sørensen, tlf.: 5087 1070, mail: anette-rejnholdt@outlook.dk

Næstformand

Helle J. Mathiasen, mail: soesoebyvej5@gmail.com