icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Spørgsmål og svar om lokalråd

Her finder du en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i forbindelse med etablering af lokalråd

Om driftsstøtte

 • Et lokalråd i Assens Kommune modtager 15.000 kroner årligt i driftsstøtte, hvis der er flere end 1200 indbyggere i lokalrådets geografiske dækningsområde og 7.500 kroner med færre indbyggere. Driftsstøtten kan eksempelvis anvendes til mødeudgifter, udgifter til annoncering og PR med videre.

  For at kunne modtage driftsstøtte i lokalrådets første leveår, skal lokalrådet være etableret og godkendt inden udgangen af 3. kvartal. Det vil sige senest 30. september.

Lokalrådets bestyrelse

 • Det er helt op til det enkelte lokalråd, der forventes dog mindst at sidde fem personer i bestyrelsen. De fleste lokalråd har mellem 7-9 medlemmer i bestyrelsen.

 • Det er helt op til lokalrådet selv. Så længe alle borgere i lokalrådets dækningsområde har samme mulighed for opstilling til bestyrelsen.

 • Det er helt op til det enkelte lokalråd. Mange lokalråd vil nok, på et bestemt tidspunkt, opleve at stå i en situation, hvor der arbejdes med et bestemt emne, og hvor bestyrelsen ikke har den fornødne viden eller tid.

  Dér vil det være logisk, at lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe, hvor ikke-valgte borgere kan deltage.
  Der vil også være andre situationer, hvor det giver god mening at tilknytte ikke-valgte borgere, organisationer, foreninger eller lignende.

 • Der kan være situationer, hvor man i en opstartsfase, vælger at udpege en del af bestyrelsen, og supplere med valgte medlemmer.

  • Nogle lokalråd har sammensat bestyrelsen, så den både består af valgte og udpegede medlemmer. De udpegede medlemmer kan eksempelvis repræsentere erhvervslivet, bestyrelserne i børneinstitutioner og skoler mv.
  • Det vigtigste er, at bestyrelsen har et flertal af valgte medlemmer!

Lokalrådets arbejde

 • Der er ingen krav til antallet af møder, udover en årlig generalforsamling og et dialogmøde med en gruppe af politikere fra Assens Byråd.

  Det mest naturlige vil dog være, at lokalrådet afholder følgende møder:

  • En årlig generalforsamling med årsberetning, valg af bestyrelsesmedlemmer etc.
  •  Et årligt dialogmøde med en gruppe politikere fra Assens Byråd.
  • 2 – 4 ordinære lokalrådsmøder. Disse kan være rene orienteringsmøder, udviklingsmøder, hvor deltagerne diskuterer nye ideer osv.
  • Et antal bestyrelsesmøder.

   

For yderligere information: