icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Spørgsmål og svar om lokalråd

Her finder du en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i forbindelse med etablering af lokalråd

Om driftsstøtte

 • Et lokalråd modtager en årlig driftsstøtte på 15.000 kroner fra Assens Kommune, hvis der er mere end 1200 indbyggere og 7.500 kroner med færre indbyggere. Driftsstøtten kan eksempelvis bruges til mødeudgifter, udgifter til PR og annoncering med mere. 

   For at kunne få driftsstøtte det første leveår, skal lokalrådet være oprettet og godkendt inden udgangen af tredje kvartal. Det vil sige senest 30. september.

Det geografiske dækningsområde

 • De 1200 borgere er et vejledende antal. Baggrunden for tallet 1200 skyldes:

  •  At et større sammenhængende område med minimum 1200 indbyggere vil øge muligheden for at få igangsat en mere overordnet strategisk udvikling af et lokalsamfund,
  •  At et større område fremmer muligheden for at skabe større sammenhængskraft mellem land og by, og i hele Assens Kommune.
  • At det vil mindske sårbarheden i lokalrådet, hvis en eller to ildsjæle flytter fra området eller ”brænder ud”.

   

 • Ansøgningen skal forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget, der træffer den endelige beslutning om godkendelse.

  Godkendelse kan gives på baggrund af følgende:

  •  At der ikke er fundet et nærtliggende lokalområde at danne et lokalråd sammen med.
  • At det ikke har været muligt at få et samarbejde med et nærtliggende lokalområde.

  Det forventes, at et lokalråd, der søger godkendelse med under 1200 indbyggere, har forsøgt at få et samarbejde med et eller flere andre lokalområder.

Lokalrådets bestyrelse

 • Der er ingen formelle krav til antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det mest benyttede er enten fem, syv eller ni medlemmer. Det er dog vigtigt, at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer.

 • Det er helt op til lokalrådet selv. Så længe alle borgere i lokalrådets dækningsområde har samme mulighed for opstilling til bestyrelsen.

 • Det er helt op til det enkelte lokalråd. Mange lokalråd vil nok, på et bestemt tidspunkt, opleve at stå i en situation, hvor der arbejdes med et bestemt emne, og hvor bestyrelsen ikke har den fornødne viden eller tid.

  Dér vil det være logisk, at lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe, hvor ikke-valgte borgere kan deltage.
  Der vil også være andre situationer, hvor det giver god mening at tilknytte ikke-valgte borgere, organisationer, foreninger eller lignende.

 • Der kan være situationer, hvor man i en opstartsfase, vælger at udpege en del af bestyrelsen, og supplere med nyvalgte medlemmer.

Lokalrådets arbejde

 • Der er ingen krav til antallet af møder, udover en årlig generalforsamling og et dialogmøde med en gruppe af politikere fra Assens Byråd.

  Det mest naturlige vil dog være, at lokalrådet afholder følgende møder:

  • En årlig generalforsamling med årsberetning, valg af bestyrelsesmedlemmer etc.
  •  Et årligt dialogmøde med en gruppe politikere fra Assens Byråd.
  • 2 – 4 ordinære lokalrådsmøder. Disse kan være rene orienteringsmøder, udviklingsmøder, hvor deltagerne diskuterer nye ideer osv.
  • Et antal bestyrelsesmøder.

   

For yderligere information: