icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Se et lokalråds årshjul

Eksempel på årshjul for et lokalråd

Udover den årlige generalforsamling og det årlige dialogmøde med en gruppe af politikerne fra Assens Byråd, er der er ingen krav til møde- eller aktivitetsfrekvensen i et lokalråd.

Nedenstående årshjul viser et eksempel på årets gang i et lokalråd.

1. kvartal:

 • Afholdelse af generalforsamling, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer (Nogle lokalråd afholder generalforsamling i 4. kvartal)
 • Konstituerende bestyrelsesmøde og forberedelse af dialogmøde
 • Udsende dagsorden for dialogudvalgsmøde til udvalgets medlemmer og Assens Kommunes udviklingskonsulent (se kontaktoplysninger nedenfor)
 • Eventuelt dialogmøde

2. kvartal:

 • Ordinært bestyrelsesmøde
 • Udsende dagsorden for dialogudvalgsmøde til udvalgets medlemmer og Assens Kommunes udviklingskonsulent (se kontaktoplysninger nedenfor)
 • Eventuelt dialogmøde

3. kvartal:

 • Ordinært bestyrelsesmøde

4. kvartal:

 • Datoer for byråds- og udvalgsmøder i det kommende år udsendes fra Byrådssekretariatet i Assens Kommune
 • Lokalrådet fremsender forslag (helst to) til dato for næste års dialogmøde
 • Deltagelse i den årlige temadag for lokalråd

Derudover kan årshjulet rumme en række møder og initiativer, såsom:

 • Tværgående samarbejde med andre lokalråd
 • PR, udarbejdelse af pressemeddelelser, vedligehold af facebook, hjemmeside mv.
 • Arbejde med udviklingsplaner, projektideer, fondsansøgninger etc.
 • Arbejde i nedsatte ad hoc grupper under lokalrådet
 • Samarbejdsmøder med Assens Kommune

Spørgsmål kan rettes til: