icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Sådan støtter Assens Kommune lokalrådene

Assens Kommune står både til rådighed med økonomisk og administrativ bistand til det enkelte lokalråd. Dette gælder også i opstartsfasen.

Et lokalråd i Assens Kommune modtager årligt en driftsstøtte på 15.000 kroner. Driftsstøtten er betinget af:

 • Lokalrådet afholder en årlig generalforsamling og fremsender referat heraf sammen med en opdateret bestyrelsesliste til Assens Kommune.
 • At lokalrådet via dets vedtægter er demokratisk.
 • At lokalrådet fremsender dokumentation for anvendelse af sidste års driftstilskud.
 • At lokalrådet afholder et årligt dialogmøde med en gruppe politikere fra Byrådet.
 • Driftsstøtten anvendes primært til mødeudgifter, aktiviteter, lokal PR mv.

Assens Kommune yder ligeledes administrativ bistand til lokalrådene – også i opstartsfasen. Den administrative bistand består blandt andet af:

 • Rådgivning vedrørende opstart af lokalråd, herunder vedtægter, geografisk afgrænsning mm.
 • Sparring omkring lokalrådets virke. (Eksempelvis: Hvordan afholdes gode møder? Hvordan kan man engagere sine medborgere? Hvilke temaer kan vi arbejde med? Osv.).
 • Bistand til tværgående samarbejde mellem eksempelvis flere lokalråd.
 • Assistance omkring PR, udarbejdelse af pressemeddelelser mv.
 • Bistand til planlægning og afholdelse af dialogmøder med politikerne fra Assens Byråd.
 • Sparring på udviklingsplaner, projektideer etc.

 

For yderligere information: