icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Sådan støtter Assens Kommune lokalråd

Assens Kommune står både til rådighed med økonomisk og administrativ bistand til det enkelte lokalråd. Dette gælder også i opstartsfasen.

Den administrative bistand består blandt andet af:

  • Rådgivning vedrørende opstart af lokalråd, herunder vedtægter, geografisk afgrænsning mm.
  • Sparring omkring lokalrådets virke. (Eksempelvis: Hvordan afholdes gode møder? Hvordan kan man engagere sine medborgere? Hvilke temaer kan vi arbejde med? Osv.)
  • Bistand til tværgående samarbejde mellem eksempelvis flere lokalråd
  • Assistance omkring PR, udarbejdelse af pressemeddelelser mv.
  • Bistand til planlægning og afholdelse af dialogmøder med politikerne fra Assens Byråd
  • Sparring på udviklingsplaner, projektideer etc.

 

For yderligere information: