icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Sådan fungerer et lokalråd

Lokalrådene arbejder forskelligt

Ud over den årlige generalforsamling og det årlige dialogmøde med en gruppe af politikerne fra Byrådet, er der er ingen krav til møde- eller aktivitetsfrekvensen i et lokalråd – det er helt op til det enkelte lokalråd. Typisk afholder lokalrådene bestyrelsesmøder 8 – 10 gange årligt – nogle færre.

Flere lokalråd nedsætter ad hoc arbejdsgrupper, hvor også ikke-valgte borgere deltager. Det kan være projektgrupper omkring et enkelt projekt, hvor der er behov for specialviden, eller det kan være for at aflaste bestyrelsesmedlemmerne.

Lokalrådene i Assens Kommune arbejder også sammen på tværs af deres geografiske områder. Det gælder både to eller flere lokalråd og det gælder samtlige lokalråd i kommunen. Eksempler på to lokalråds samarbejde er ”sikker skolevej” mellem Ebberup og Assens by. Her samarbejder lokalrådene i netop Ebberup og Assens.

En del lokalråd er involveret i det store stiprojekt ”Assinoen”, der går fra Assens by til Tommerup Stationsby. Her vil lokalrådene binde kommunen sammen via et overordnet stisystem, der både skal være for gående, cyklende mfl.

Samtlige lokalråd har været involveret i Assens Kommunes Bosætningsportal – ”Flyt til Vestfyn”. Portalen åbner i juni 2022, og skal medvirke til at fremme bosætningen i hele Assens Kommune.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende lokalrådene i Assens Kommune, er du velkommen til at kontakte Steen Søgaard.