icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Læs om lokalrådets driftsstøtte

Et lokalråd i Assens Kommune modtager 15.000 kroner årligt i driftsstøtte, hvis der er flere end 1200 indbyggere i lokalrådets geografiske dækningsområde og 7.500 kroner med færre indbyggere.

Driftsstøtten er betinget af:

  • Lokalrådet årligt indsender dokumentation for afholdt generalforsamling og fortegnelse over lokalrådets aktuelle bestyrelse.
  • At lokalrådet via dets vedtægter er demokratisk.
  • At lokalrådet fremsender opgørelse over anvendelse af sidste års driftstilskud.
  • At lokalrådet afholder et årligt dialogmøde med en gruppe politikere fra Byrådet.

Sådan anvender du driftsstøtten

 Driftsstøtten fra Assens Kommune kan anvendes til følgende udgiftsposter (ikke udtømmende):

  • Udgifter i forbindelse med lokalrådsmøder (Kaffe/te etc.)
  • Udgifter til annoncering af eksempelvis generalforsamling
  •  Etablering og drift af hjemmeside for lokalrådet
  • Udgifter til et eventuelt nyhedsbrev, borgerblad etc.

For yderligere information: