icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Hvordan etablerer vi et lokalråd?

Her ser I flere eksempler på etablering af lokalråd i Assens Kommune.

Før I går i gang

Et lokalråd er et forum for dialog, samarbejde og udvikling i lokalsamfundet, og samtidig et forum for tværgående samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund i Assens Kommune og med Assens Kommune.

Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger inden for lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Dette er vigtigt for at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.

I kan altid kontakte Steen Søgaard fra Assens Kommune vedrørende råd og vejledning til etablering af et lokalråd. Se kontaktoplysningerne nederst på denne side.

 

Hvordan etablerer vi et lokalråd?

Et lokalråd starter oftest på baggrund af, at en eller flere borgere i et lokalområde tager initiativ til dette. Det kan eksempelvis være, at borgeren savner initiativer i lokalområdet eller mangler nogen, der kan samle og styrke lokalsamfundet og udvikle samarbejdet med Assens Kommune.

Eksempel:

Lokalrådet for Kerte Sogn blev etableret i februar 2022. Det skete på baggrund af en enkelt borgers opslag på en lokal Facebookside, som fik mange positive tilbagemeldinger. Borgeren efterlyste et lokalråd, som kunne sikre etablering af en legeplads, kunne indgå i dialog med Assens Kommune mv. Efterfølgende blev der inviteret til et borgermøde i november 2021 i forsamlingshuset i Kerte, hvor omkring 40 lokale borgere deltog. Borgerne bakkede op om ideen, og der blev efterfølgende afholdt stiftende generalforsamling i februar 2022.

Et lokalråd kan også startes ved, at en eller flere foreninger i et lokalområde tager initiativ til dette. Det kan eksempelvis være en eksisterende borgerforening, der ønsker at omdanne sig til lokalråd, eksempelvis for at få det årlige dialogmøde med repræsentanter fra Byrådet. På denne måde opstod lokalrådet for Sandager-Salbrovad-Barløse i foråret 2022.

Spørgsmål kan rettes til: