icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Lokalråd

Her finder du forskellige informationer om hvad et lokalråd er, hvordan du etablerer det, lokalrådets driftsstøtte og vedtægter.

Hvad er et lokalråd?

Et lokalråd er et demokratisk lokalt samarbejdsforum, der dækker et afgrænset geografisk område. Et afgrænset geografisk område er eksempelvis Brylle Sogn eller Aarup by.

Lokalrådets bestyrelse består af engagerede og aktive borgere og ofte også repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet. Alle medlemmer af bestyrelsen har det mål for øje at medvirke til at skabe udvikling i og af deres lokalsamfund gennem fælles indsats, og gennem samarbejde med Assens Kommune og de øvrige lokalråd i kommunen.

Alle borgere over 18 år i lokalrådets geografiske område er opstillingsberettigede på lokalrådets årlige generalforsamling, og kan således vælges ind i lokalrådet.

Lokalrådet er hele lokalsamfundets råd og skal derfor være et åbent og demokratisk forum med åbne møder, hvor alle kan deltage og alle kan komme til orde.

Lokalrådets øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der typisk afholdes i årets første kvartal. Her vælger de fremmødte borgere medlemmerne til lokalrådets bestyrelse, der oftest består af 5 – 13 medlemmer. 

 

Læs mere om lokalområder

Du kan læse om vores lokalområder og finde links til lokalrådenes egne hjemmesider og/eller facebook-sider her: 

 

For yderligere information: