icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Har du et forslag til Byrådet?

Byrådet har vedtaget, at enhver borger kan sende et ønske om at få rejst en sag i Byrådet. Forslaget skal dog som minimum være ledsaget af 50 underskrifter fra øvrige borgere i kommunen, der kan tilslutte sig ønsket om at få rejst sagen i Byrådet.

Sådan gør du

Du kan aflevere dit forslag og underskrifter til Borgerservice på rådhuset. Du kan også sende det hele digitalt til assens@assens.dk.

Vilkår og undtagelser

Hvilke sager kan rejses?

Der kan ikke rejses sager, der

  • omhandler borgerens personlige forhold, eller som påkræver en egentlig personlig sagsbehandling
  • er under politisk behandling i hhv. udvalg og/eller Byråd
  • alene har det sigte at omgøre eller omstøde beslutninger der allerede er truffet i og af Byrådet/udvalg i den indeværende valgperiode

Krav til underskrifter

Forslaget skal være ledsaget af et bilag med navn, adresse og underskrifter fra mindst 50 borgere. Borgerne skal være myndige og bosat i Assens Kommune.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.