icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Job, Uddannelse og Handicap - Sammen om at få flere i job

ARRANGEMENTET ER UDSAT! Ny dato udmeldes efter sommerferien.

Assens Handicapråd inviterer

borgere, erhvervsliv og andre interesserede til fyraftensmøde. 

Programudkast 

17:00 Velkomst ved formanden for Assens Handicapråd
  Erfaringer fra arbejdsplads med medarbejdere med handicap
  Erfaringer fra medarbejder med handicap 
 17:50 Workshops - Se beskrivelse nedenfor
 18:30 Netværk, pause og sandwich 
 18:50 Workshops - Se beskrivelse nedenfor 
 19:30 Afrunding
  Netværk og snacks

Workshops

Workshops foregår således, at der samtidigt vil være fire workshops med oplæg og dialog. Du vælger selv, hvilken af nedenstående workshops, du vil deltage i. 

Der vil være to ”runder” med workshops, så du i alt har mulighed for at deltage i to af de fire temaer. 

1. Udvikling Assens

Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo fortæller om Udvikling Assens’ arbejde med social ansvarlighed – bl.a. Social Ansvarlig-mærket, der kan tildeles virksomheder, som gør en særlig indsats for medarbejdere, der af forskellige grunde ikke kan ansættes på ordinære vilkår.

2. KLAP-konsulenterne

KLAP står for Kreativ, Langsigtet Arbejds-Planlægning.

KLAP-konsulenterne vil fortælle om jobmuligheder for mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive vanskeligheder.

 3. Assens Jobcenter

Medarbejdere fra Jobcenteret fortæller om muligheder for støtte, hvad kan Jobcentret hjælpe med, hvad skal du selv gøre, jobmuligheder for førtidspensionister, fleksjob mv.

4. UngeEnheden

Medarbejdere fra UngeEnheden fortæller om ungdomsuddannelser, ny forberedende grunduddannelse fra 1. august 2019, i gang med arbejde, støttemuligheder mv.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til planlægning og forplejning er tilmelding nødvendig.  

Oplysning om behandling af personoplysninger