icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutningstema
   

   

  Sagsfremstilling

  Der afholdes Handicaprådets dag den 25. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand – se bilag.

  Tabt arbejdsfortjeneste.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Formanden orienterede om:

  • Handicaprådets dag den 25. februar 2020, som afholdes på Hotel Nyborg Strand. Følgende bliver tilmeldt til dagen: Ingrid, Betina og Anne-Line.
  • Tabt arbejdsfortjeneste.
  • Hjernen i fokus – program udsendes af Ingrid.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering om Task Force børnehandicap.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Der blev givet en orientering om Task Force børnehandicap.

  På et kommende møde drøftes udvalgte temaer fra rapporten.

   

  Rapporten vil fremgå af referatet.


   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Vicedirektør Michael Bjørn orienterer overordnet om kommunens anvendelse af eksterne konsulenter på det specialiserede voksenområde.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Michael Bjørn gav overordnet en orientering om kommunens anvendelse af eksterne konsulenter på det specialiserede voksenområde.


  Udgangspunktet for samarbejdet med konsulentfirmaet er:

   

  -          Tilkøb af ressourcer til sags-gennemgang og kompetenceudvikling (læring og udvikling).

  -          Sags-gennemgang skal sikre match/overensstemmelse mellem borgerens behov, myndigheds bevilling og tilbuddets pris/takst.

  -          Den enkelte borgers hjælp udmåles altid konkret og individuelt via faglig udredning. Dette er udgangspunktet i en hver sag.

   

  Aftalen er indgået i efteråret 2019. Der ses konkret på 25 sager på det specialiserede socialområde.

  Myndighedskompetence og sagsforberedelse ligger entydigt hos Assens Kommune.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Høringssvar til kvalitetsstandarder:

   

  • Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til voksne - : https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/offentliggoerelser/hoering-af-kvalitetsstandard-for-socialpaedagogisk-stoette-til-voksne/
  • Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/offentliggoerelser/hoering-af-kvalitetsstandard-for-beskyttet-beskaeftigelse/
  • Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/offentliggoerelser/hoering-af-kvalitetsstandard-for-aktivitets-og-samvaerstilbud/

   

  Høringsfristen er den 27. januar 2020.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Høringssvar indsendes.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden har lavet udkast til årsberetning.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Årsberetning indsendes.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet har mulighed for at søge om, at få overført restbudget. Handicaprådets restbudget er på 33.142 kr., dog mangler der afregning på 15.000 kr. til festaften.

  Skema vedrørende overførselsret er vedlagt som bilag og fristen for indsendelse er den fredag den 14. februar 2020. Herefter vil sagen blive behandlet i Byrådet.

   

  Handicaprådets budget for 2020 er 66.000 kr.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Forslag til begrundelse for overførsel:

  Bevare sidste års argumenter suppleret med Handicaprådets ønske om øget synlighed og annoncering.
  Mikael Rosenkilde skriver ovenstående i skabelon og sender til formanden og Christina Sauer til godkendelse og videre behandling.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udgav i september 2019 en rapport med resultaterne af en landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark.

  Rapporten omhandler omfang og udvikling i hjemløshed, geografisk fordeling samt demografisk og social profil for borgere i hjemløshed.

   

  På mødet vil Handicaprådet få en kort orientering om nøgletal for hjemløshed – nationalt og i Assens Kommune.

   

  Nedenfor link til rapporten på VIVES hjemmeside:

  https://www.vive.dk/da/udgivelser/hjemloeshed-i-danmark-2019-14218/

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Handicaprådet fik en kort orientering om nøgletal for hjemløshed – nationalt og i Assens Kommune. Henvisning til udvalgsmøderne i oktober 2019.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Gør det gode liv til målet + bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Gør det gode liv til målet (+ bilag).

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 12. marts 2020.

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Næste møde afholdes den 12. marts 2020.
   

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Henvendelser til Hjælpemiddeldepot i forbindelse med helligdage/lukkedage. Bemærkninger tages med retur administrativt med henblik tydelig information.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 23-01-2020

  Facebooksiden er nu blevet offentliggjort.