icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 14. november 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kort præsentation af Karin Christiansen, som overtager Poul Poulsens plads i Handicaprådet.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  En kort præsentation af Karin Christiansen.

  Karin er næstformand i Uddannelse, Børn og Familie.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Skrivelse fra DH – Gør det gode liv til målet.

  Skrivelsen er vedhæftet referatet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Præsentation af budgetaftalen – i forhold til de respektive udvalg og sammenhæng til Handicapområdet.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Budgettet er vedtaget.

   

  Implementering af budgetaftalen følges løbende.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet prioriterede i august 2018 fire indsatsområder, som vil blive tildelt en særlig opmærksom i indeværende funktionsperiode.

   

  • Flere med handicap i job eller uddannelse
  • Øget tilgængelighed for personer med handicap
  • Fokus på teknologi og etik
  • Synliggørelse af de enkelte målgrupper

   

  Handicaprådet besluttede, at første tema skulle være Flere med handicap i job eller uddannelse.

  Status er, at den nedsatte arbejdsgruppe, pga. manglende tilslutning, besluttede at udsætte det temamøde, som var planlagt til maj 2019. Mødet afholdes i stedet 20. april 2020.

   

  Det drøftes om der skal ske prioriteringer/justeringer af temaerne.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Der skal vælges et nyt medlem til arbejdsgruppen i stedet for Poul Poulsen.

  Karin Christiansen meldte sig, som nyt medlem og vil fremover deltage i arbejdsgruppen.

   

  Temamøde med borgere og erhvervsliv afholdes den 20. april 2020.

  Foreløbig program for temadagen - først forskellige oplæg, derefter workshops, til slut dialog og afslutning.

   

  Det blev foreslået, at tage kontakt til lokalrådene i kommunen – lave et skriv eller deltage på et møde og derved få udbredt relevante fokusområder inden for handicapområdet og derved skabe nogle kontakter.

  Pia Wöllner, Rie Nielsen og Ingrid Rasmussen laver et udkast til et skriv til næste møde den 12. december 2019.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der blev fredag den 1. november 2019 afholdt festaften i Arena Assens, hvor bl.a. Handicapprisen blev uddelt.

   

  Der skal evalueres på følgende:

   

  • Planlægning
  • Annoncering
  • Handicapprisen
  • Andre muligheder fremadrettet.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Alt i alt en fin aften især med Unico, som stod for underholdningen.

  Uddeling af handicapprisen får en chance mere i år 2020.

  Christina Sauer og Ingrid Rasmussen laver en køreplan for, hvordan vi pt. annoncerer m.v.

  Punktet vil blive dagsordensat i løbet af foråret 2020, hvor Handicaprådet kan komme med nye input og forslag til, hvordan vi kan få flere til at indstille og samtidig blive mere synlige omkring handicapprisen.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Et af målsætningerne for Handicap er mere synlighed. Det skal drøftes, hvorvidt Handicaprådet skal have en Facebook side. Følgende forslag fremstilles:

  Der etableres en offentlig Facebookside. Siden skal administreres af 1-2 medlemmer af Handicaprådet. 

  Formål: At informere om arrangementer og nyheder fra Handicaprådet 

  Retningslinjer: Det er udelukkende en informations side. Der kan ikke laves opslag af andre end administratorer. Der vil kunne sendes besked via Facebook Messenger hvis der, som kan besvares af administratorer.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Handicaprådet var enige om, at det er en rigtig god ide med en facebookside, som en infokanal.

  Siden skal indeholde forskellige relevante opslag, små videoer m.v. Opgaven skal indlægges i Handicaprådets møder.

  Charlotte Christiansen og Anne Line Bæk Søgaard vil administrere siden og de vil lave et oplæg til næste møde den 12. december 2019.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der afholdes 7 møder årligt i Handicaprådet.

  Nedenfor forslag til mødedatoer i 2020:
   

  23. januar 2020

  12. marts 2020

  14. maj 2020

  18. juni 2020

  24. september 2020

  12. november 2020

  10. december 2020

   

  Møderne afholdes som udgangspunkt på torsdage kl. 15.15 til kl. 18.00 i mødelokale 2 på Assens Rådhus.
   

  Der vedlægges mødekalender - hvoraf datoer for afholdelse af udvalgsmøder for 2020 fremgår - som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Mødedatoer godkendt med følgende ændring - mødet den 14.maj ændres til den 30. april 2020.

   

  Møderne vil blive booket i politikernes kalender.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Overgang ”Barn - Voksen” med deltagelse af myndighedslederne.
  • Forespørgsel fra Mikael Rosenkilde vedrørende byggesager i henhold til bygningsreglementet.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  • Overgang ”Barn - Voksen” med deltagelse af myndighedslederne.
  • Forespørgsel fra Mikael Rosenkilde vedrørende byggesager i henhold til bygningsreglementet.
  • Årshjul - skabelon
  • Facebookside - oplæg

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 12. december 2019.

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Næste møde afholdes den 12. december 2019.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

  Velkommen til Mike Maarup, som deltager resten af året i stedet for Betina Signe Stick, som holder orlov.