icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 5. september 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Handicapprisen og Festaften for aktiv medborgerskab den 1. november 2019.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Festaften for aktiv medborgerskab samt uddeling af handicapprisen afholdes den 1. november 2019 i Arena Assens.

  Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen - Handicaprådet er blevet bedt om at vælge fællesang – Papirklip blev valgt.

  Bubber og syngedrengene er på programmet i løbet af aftenen.

  Ingrid, Henrik og Anne-Line står for, at udvælge person til Handicapprisen.

  Formanden skal stå for overrækkelsen af handicapprisen.

   

  Handicaprådet bidrager med 15.000 kr.

   

   

  Ros til Social og Sundhed for deltagelse i LEV-arrangement.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering om budgetseminar.

  Budget 2020-2023 herunder BDO rapport.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Det politiske årshjul er blevet rykket – økonomien ser alvorlig ud og det er endnu ikke muligt at se et billede af økonomien for 2020 og frem.

   

  BDO har været på opgaven og udarbejdet rapport (udgift screening).

  BDO har sammenlignet - på udvalgte områder - med andre lignende kommuner for at finde forslag til løsninger.

   

  Miljø, Teknik og Plan – ny ordning på teletaxaordning på vej.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kort gennemgang ved Carsten Petterson.

  Der er afsat 30 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Gennemgang ved Michael Bjørn og Carsten Petterson.

   

  Materialet som blev gennemgået er vedlagt som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering fra arbejdsgruppen.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen og det er blevet besluttet, at Temamødet afholdes den 20. april 2020.

   

  Der var forslag om en facebookside, så Handicaprådet derved bliver mere synlig.

  Handicaprådet skal være opmærksom på regler og rammer for en eventuel facebookside.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Team Børnehandicap er i gang med et længerevarende udviklingsforløb sammen med Taskforcen (Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO).

  I den forbindelse afholder Taskforcen en række interviews med forskellige fagpersoner, og med medlemmer af Handicaprådet – interview fandt sted den 2. september 2019.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Præsentation af ny afdelingsleder i Børn og Familieindsatser herunder børnehandicap Helle Kreipke.

   

  Anne Birthe Ferrold Helbo gav en orientering om Task Force Børnehandicap.

   

  Team Børnehandicap er i gang med et længerevarende udviklingsforløb sammen med taskforcen, som består af Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og VISO.

  Der er søgt om en to årig Task Force med henblik på b.la. at udvikle flow i sagerne, reducerer antallet af klagesager mv.

   

  Medlemmer af Handicaprådet har i den forbindelse medvirket i interview.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Tilgængelighed ved byggeri. Handicaprådet inviterer Trafik og Byg til at deltage på et kommende møde.

  • Hvad er formålet med mødet?

   

  Handicaprådets dialog med det politiske niveau - herunder drøftelse af et årligt dialogmøde med Byrådet.

  • Hvad vil Handicaprådet have ud af mødet?

   

  Geografisk mobilitet for borgere med handicap – herunder regler og procedurer, når en borger med handicap ønsker at flytte fra Assens Kommune.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Tilgængelighed ved byggeri. Handicaprådet inviterer Trafik og Byg til at deltage på et kommende møde.

  • Hvad er formålet med mødet?

   

  Spørgsmål fra Mikael Rosenkilde sendes til Ingrid og Christina senest den 1. november 2019.

   

   

   

  Handicaprådets dialog med det politiske niveau - herunder drøftelse af et årligt dialogmøde med Byrådet.

  • Hvad vil Handicaprådet have ud af mødet?

   

  Når der er et arrangement – har Handicaprådet mulighed for at invitere Byrådet.

  Forslag om at invitere de fem udvalg – formand og næstformand en gang årligt.

   

   

   

  Geografisk mobilitet for borgere med handicap – herunder regler og procedurer, når en borger med handicap ønsker at flytte fra Assens Kommune.

   

   

   

  Det blev besluttet at dagsordenssætte punkt om synlighed til næste møde.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes den 14. november 2019.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Næste møde afholdes den 14. november 2019.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandard – dækning af nødvendige merudgifter.

  Beslutning Handicaprådet den 05-09-2019

  Poul Poulsen (B) orienterede at han ønsker at udtræde af Handicaprådet gældende fra næste møde i Handicaprådet, som finder sted den 14. november 2019.

  Karin Christiansen (V) overtager pladsen efter Poul Poulsen.

   

  Byrådet behandler udskiftningen i Handicaprådet på møde den 2. oktober 2019.

  Bilag