icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering fra arbejdsgruppen om Handicaprådets fyraftensmøde den 13. maj 2019

  Job, Uddannelse og Handicap – Sammen om at få flere i job

  Mere information og tilmelding via www.assens.dk/joboghandicap.

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  Der er sendt invitationer ud til fyraftensmøde den 13. maj – via Kommunen informerer, Borgerservice, digitale infotavler, jobcenter, biblioteker mv.

   

  Desuden er arrangementet annonceret fra Assens Kommune på Facebook og LinkedIn.

   

  Derudover er der lavet plakater til ophæng rundt i kommunen.

   

  Tilmelding skal ske via kommunens hjemmeside www.assens.dk/joboghandicap – frist på onsdag den 8. maj 2019.

   

  Opfordring til at dele opslaget på de sociale medier.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  To høringssvar er netop videresendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Status på overførelser for 2018 – diverse udvalg.

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  SSU

  Stadig store udfordringer. Underskud og merforbrug skal hentes ind over de næste tre år.

  Handicaprådet opfordres til at følge punktet Politisk ledelsesinformation på Social og Sundheds dagsorden, som pt. er et fast punkt på dagsorden (punkt tre på dagsorden til mødet på mandag den 6. maj).

   

  Budget 2020 – SSU er blevet bedt om at udarbejde et råderumskatalog på 14. mio. kr.

  Råderumskataloget skal sendes i høring fra på mandag.

  Handicaprådet er i den forbindelse inviteret til dialogmøde den 15. maj.

   

  Byrådet er i gang med den kommende Sundhedspolitik – SSU har givet deres input til hvad der er vigtigst – rygning, inaktivitet og alkohol.

  Sundhedspolitikken vil blive sendt i høring.

   

  MTP

  Fremtidens Assens.

  Forandringer på ejendomsområdet – to forslag. Punktet er dagsordenssat på alle udvalg på mødet i maj.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter består af tre kort for hhv. social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne udgør en delmængde af danmarkskortet for socialområdet generelt.
   

  Danmarkskort for socialområdet generelt

  Omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet.

  2018: 57 afgørelser. Omgørelsesprocent 30%. (40 stadfæstet, 12 hjemvist og 5 ændret)

  2017: 32 afgørelser. Omgørelsesprocent 63%.
   

  Danmarkskort for børnehandicapområdet

  Omhandler pasningstilbud, hjemmetræning m.m., merudgiftydelse, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse.

  2018: 17 afgørelser. Omgørelsesprocent 24%. (13 stadfæstet, 3 hjemvist og 1 ændret)

  2017: 9 afgørelser. Omgørelsesprocent 56%.
   

  Danmarkskort for voksenhandicapområdet

  Omhandler kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsageordning samt merudgifter.

  2018: Tre afgørelser. Omgørelsesprocent 0%. (3 stadfæstet)

  2017: En afgørelse. Omgørelsesprocent 100%.

  De interaktive danmarkskort 2018 fra Børne- og Socialministeriets kan ses på http://www.socialministeriet.dk.

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  Antallet af sager, som bliver omgjort er nede på 23 %, så det generelle billede ser fornuftigt og fint ud.

  Det handler nu om at fastholde resultatet – taget i betragtning af, at det svinger overordnet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Status på økonomien.

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  Status på økonomien.

  Task Force – styrk kvaliteten i sagsbehandlingen.

  Sundhedspolitikken.

  Evaluering af fyraftensmøde.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes torsdag den 20. juni kl. 15.15 i mødelokale 2.

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  Næste møde afholdes torsdag den 20. juni kl. 15.15 i mødelokale 2.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der er møde den 15. maj om råderumskatalog.

  Beslutning Handicaprådet den 02-05-2019

  Intet.