icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Evaluering af Handicaprådets deltagelse på forårsmessen den 3. marts 2019.

   

  • Fyraftensmøde 13. maj om Job, uddannelse og Handicap.

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Evaluering af Handicaprådets deltagelse på forårsmessen den 3. marts 2019.

  Det er første gang at Handicaprådet deltager i en messe – det gik ok og Handicaprådet har gjort sig opmærksom.

   

  Fyraftensmøde den 13. maj om Job, Uddannelse og Handicap.
  Der er udarbejdet en plan for mødet, som blev gennemgået – og det bliver muligt bl.a. at deltage i et tema og dialog.

   

  Det handler nu om annoncering og markedsføring.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Sofie Zieglers giver en kort orientering omkring 15 min.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Sofie Zieglers gav en orientering om de to kvalitetsstandarder som er udarbejdet.

   

  Kommunen skal kende udgiften inden man underskriver/køber en bestemt ting dvs. at man skal kontakte kommunen via mail eller telefon inden man anskaffer sig en bestemt ting.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Jurist Maria G. Plougheld holder et lille kort oplæg om GDPR (General Data Protection Regulation), som trådte i kraft den 25. maj 2018 – har det en betydning for Handicaprådets medlemmer og virke.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Maria G. Plougheld gav et oplæg om GDPR, som trådte i kraft den 25. maj 2018. Persondataforordningen har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger.
   

   

  Man kan se mere på Justitsministeriets hjemmeside – se link

   

  http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Databeskyttelse/endelig_vejledning_med_ofte_stillede_spoergsmaal_om_frivillige_foreningers_behandling_af_personoplysninger.pdf

   

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Sekretariatschef Lene Wilhøft deltager i mødet og giver en orientering om brug af tegnsprogstolk i forbindelse med stemmeafgivning – se bilag.

   

  Derudover vil Lene kort gennemgå pjecen ”Valg for alle” – se bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Lene Wilhøft gav en orientering og kom ind på følgende.

   

  Der afholdes Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj og derudover skal der afholdes Folketingsvalg – datoen kender vi endnu ikke, men Folketingsvalget skal være afholdt senest den 17. juni 2019.

   

  Når man skal afgive stemme – gælder ved alle valg – kan man møde op på selve valgdagen eller afgive sin stemme mens man sidder i sin bil.

   

  Man har også mulighed for at brevstemme på bibliotekerne– i den betjente åbningstid eller i Borgerservice.

   

  Man kan også ansøge om, at brevstemme i eget hjem.

   

  Der annonceres via hjemmesiden, Facebook, Folkebladet – derudover informerer hjemmeplejen og sygeplejen i forhold til at brevstemme.

   

  Transport på valgdagen – det forventes, at der laves aftale med FynBus, så man har mulighed for, at køre frem og tilbage til valgstedet.

   

  Man kan søge om at flytte afstemningssted – til et særligt handicapvenligt afstemningssted (Handicaprådet besluttede i punkt 6, at det skal være Fyrtårn Tommerup).

   

  Alle 23 afstemningssteder skal indeholde en sort pen, rød blyant, en ikke håndholdt lup, en ikke håndholdt LED-lampe.

   

  På det særlige handicapvenlige afstemningssted – Fyrtårn Tommerup - skal der derudover være:

  Et hæve/sænke bord samt et forstørrelsesapparat (CCTV).

   

  Vælgeren har mulighed for at få hjælp af valgstyrene til at afgivelse sin stemme.

   

  Det er muligt, at gøre brug af en tegnsprogstolk – det vil blive indarbejdet i vejledningen.
   

  Der er handicapbokse på alle 23 afstemningssteder i Assens Kommune.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling
  Handicaprådet bedes udpege ét valgsted i Assens Kommune, der har handicapvenlige adgangsforhold og hvor det ville være hensigtsmæssigt at

  placere hæve-sænkebord samt CCTV (Closed Circuit TeleVision) et forstørrelsesapparat.

   

  Handicaprådet skal vælge mellem afstemningsstedet i Assens, som er det største afstemningssted i kommunen eller afstemningsstedet i Tommerup, som er centralt placeret i kommunen.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Handicaprådet udpegede Fyrtårn Tommerup, som det valgsted i Assens Kommune med særlige handicapvenlige adgangsforhold.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af årsberetning – til godkendelse.

  Evaluering af årsmødet Nyborg Strand.

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Ingen bemærkninger til årsberetningen – årsberetningen er godkendt.

  Evaluering af årsmødet i Nyborg – en god, spændende og inspirerende dag.

  Handicaprådet er blevet inviteret til dialogmøde den 4. april med SSU og UBF – der er frist den 25. marts, så husk at melde tilbage om du deltager.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Generelt for alle politiske udvalg – en status på budget 2020.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  SSU - Kvalitetsstandarder er sendt i høring.

  Der er muligvis en ny sparerunde på vej.

   

  MTP – der skal findes to millioner og der er pt. fundet besparelser på 1,7 million.

  Der kan muligvis findes en besparelse på yderligere 1 million – inden for ejendomsadministrationsområdet.

   

  Der kigges på teletaxa-ordning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Ankestatistik.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Ankestatistik.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes torsdag den 9. maj 2019.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Handicaprådet besluttede, at fremrykke næste møde til torsdag den 2. maj 2019 i stedet for den 9. maj 2019.

   

  Næste møde afholdes den 2. maj 2019 kl. 15.15 – 18.00 i mødelokale 2.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der har været et ønske om, at mødet den 9. maj flyttes til en anden dag, da der er en del, som er forhindret i at deltage. Det foreslås, at mødet den 9. maj flyttes til torsdag den 2. maj 2019 i stedet.

  Beslutning Handicaprådet den 14-03-2019

  Betina Stick kan ikke deltage i næste møde den 2. maj 2019 – stedfortræder Tine Grau Poulsen vil blive kontaktet.