icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Referat

Torsdag den 13. december 2018 kl. 15:15

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Handicaprådet
Medlemmer: Ingrid Rasmussen
 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

   

  • Kort opsamling vedr. Jobcentrets oplæg på Handicaprådets møde 15. november 2018
  • Hvordan kan Handicaprådet bidrage til, at flere borgere med handicap kommer i job, herunder
  • Forslag til og prioritering af aktiviteter
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe, som kan planlægge de(n) aktivitet(er), der besluttes
  • Tidsperspektiv

   

  Nina Henriksen og Pia Wöllner deltager og der er afsat 30 – 45 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Oplysning og fokus på de forskellige muligheder i forhold til handicappede i job og uddannelse.

  Handicaprådet skal gå forrest, informere, skabe viden hos virksomhederne, åbne døre og formidle den gode positive historie.

   

  Samarbejde med Udvikling Assens og Jobcenteret.

   

  Næste skridt er fra ide til handling – det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe.

   

  Arbejdsgruppen består af Ingrid, Anne Line, Flemming, Poul og Charlotte.

  Der indkaldes til et møde i starten af det nye år – det foreslås den 9. januar 2019 kl. 12 – 13 på Assens Rådhus.

   

  Christina sørger for et lokale – mødelokale 7 er booket.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Afdelingspræsentation ved Anne Birthe Helbo, teamleder Børn og Familieområdet og Kenneth Røn Christiansen,

  afdelingsleder Børn og Familieområdet.

   

  Der er afsat 45 min. til punktet.

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Afdelingspræsentation ved Anne Birthe Helbo, teamleder Børn og Familieområdet og Kenneth Røn Christiansen, afdelingsleder Børn og Familieområdet.

   

  Materialet som blev gennemgået vedlægges som bilag.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der afholdes 7 møder årligt i Handicaprådet.

  Nedenfor forslag til mødedatoer i 2019:
   

  24. januar 2019

  14. marts 2019

  9. maj 2019

  20. juni 2019

  26. september 2019

  14. november 2019

  12. december 2019

   

  Møderne afholdes om udgangspunkt på torsdage kl. 15.15 til kl. 18.00 i mødelokale 2 på Assens Rådhus.
   

  Der vedlægges mødekalender - hvoraf datoer for afholdelse af udvalgsmøder for 2019 fremgår - som bilag.

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Forslag til mødedatoer godkendes, dog ændres den 26. september til den 5. september 2019.

   

  Christina booker i politikernes kalender.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udkast til høringssvar vedrørende inklusion.

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Orientering om økonomien ved Mikael Rosenkilde – rest omkring 27.000 kr.

   

  Udkast til høringssvar vedrørende inklusion – formanden har rundsendt det til resten af Handicaprådet d.d. Der er frist fredag den 14. december 2018.
   

  Årsmøde på Nyborg Strand den 5. februar 2019 – der er frist den 20. januar 2019.

   

  Følgende ønsker at deltage:

   

  • Mikael
  • Flemming
  • Charlotte
  • Anne Line
  • Henrik
  • Poul
  • Betina
  • Ingrid
  • Anette

    

  Christina sørger for tilmelding.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed vedrørende nye reduktioner.

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018
   

  ØK

  Processen omkring budget ændres – herunder omkring besparelsesblokke.

  Råderum – der skal arbejdes i råderum på 2 procent.

   

  SSU

  Nedskæringer i velfærden

  Yderligere besparelser

  Merforbrug i 2018 på omkring 40 mio. kr.

  Handicapområdet et merforbrug på omkring 26 mio. kr.

   


  Orientering om ankestatistikken – se link http://www.socialministeriet.dk. samt notat, som er vedhæftet som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Flere handicappede i job og uddannelse.

  Projekt god sagsbehandling – vedhæft rapporten.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Torsdag den 24. januar 2019.

 • Sagsid.:

  Beslutning Handicaprådet den 13-12-2018

  Orientering fra Rie om forslag til portal, hvor man samler alle de jobs, som kan søges.

   

  Anne Line opfordrede Handicaprådet til, at give feedback på høringssvar.

   

  Afbud fra Charlotte til næste møde den 24. januar 2019 – Christina indkalder stedfortræder.